• Kihlsteds Advokatbyrå

Tvångsmål

När ett barn eller en vuxen person riskerar att allvarligt fara illa på grund av tex. missförhållanden i hemmet, missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom har staten ett ansvar att ingripa till skydd för dessa personer. Det sker vanligtvis genom insatser från sociala myndigheter. I första hand genom frivilliga insatser men för det fall det inte är möjligt eller tillräckligt kan insatser istället ske genom tvångsingripanden. Ett tvångsingripande sker vad gäller barn med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och vad gäller missbruk med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Socialnämnden kan besluta att omhänderta en person för att tillse att han eller hon får den vård eller det skydd som socialnämnden anser behövs. Socialnämndens beslut att omhänderta en person måste prövas av domstol.

Vad gäller psykisk sjukdom sker tvångsomhändertagandet med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Har du blivit omhändertagen enligt LVU, LVM, LPT eller LRV har du rätt till ett offentligt biträde. I LVU-mål har även vårdnadshavarna rätt till ett offentligt biträde. Ett offentligt biträde kan förklara processen, ge dig råd om dina möjligheter, förbereda dig inför en förhandling vid domstol.

Du kan lämna förslag till socialnämnden eller domstolen om du vill att någon särskild jurist utses till ditt offentliga biträde och då får du oftast den juristen som biträde. Annars kommer domstolen att utse ett biträde åt dig. Det är staten som står för kostnaden för det offentliga biträdet.

Våra jurister på Kihlstedts Advokatbyrå har gedigen erfarenhet av tvångsmål och vana att processa i dessa frågor. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kihlstedts Advokatbyrå

Våra jurister kan hjälpa dig dels då du råkat ut för juridiska problem som du vill lösa, dels då du vill undvika att hamna i juridiska problem.
Välkommen som privtaperson eller företag.

Följ oss på Facebook

Våra kontor

Linköping  013 - 31 75 80
Norrköping  011 - 20 00 10
Mjölby  0142-185 50
Stockholm  08 - 661 68 00
Västervik  0490-79 74 00

E-post: info@kihlstedts.se