• Kihlsteds Advokatbyrå

Asyl och migration

Uppehållstillstånd

I Sverige finns det möjlighet att ansöka om olika typer av uppehållstillstånd:

  • Asyl
  • Arbete eller studier
  • Familjeanknytning

Om en person har behov av skydd i ett annat land än sitt hemland, samt då hemlandet saknar möjlighet att erbjuda detta, finns det möjlighet att ansöka om asyl vid ankomst till Sverige. Om en person önskar arbeta eller studera i Sverige pga. arbets-/ studieerbjudande, finns det möjlighet att ansöka om tillstånd härvid, vilket enligt huvudregeln ska göras innan inresa till Sverige. Vidare finns det möjlighet att ansöka om familjeanknytning för t.ex. partner, sambo, maka eller familjemedlem för bosättning i Sverige eller familjeåterförening med dessa.

Offentligt biträde och Juridiskt ombud

I asylprocessen har du i de flesta fall rätt till ett offentligt biträde som har i uppdrag att företräda dig i processens samtliga led och tillvarata dina intressen och rättigheter. Det är staten som betalar kostnaden för det offentliga biträdet. Du kan lämna förslag till Migrationsverket om du vill att någon särskild jurist utses till ditt offentliga biträde.

När du ansöker om uppehållstillstånd pga. arbete, studier eller familjeanknytning finns ingen möjlighet att få ett offentligt biträde. Du har däremot alltid möjlighet att själv anlita ett juridiskt ombud som företräder dig i processens samtliga led och tillvaratar dina intressen och rättigheter.

Våra jurister på Kihlstedts Advokatbyrå har gedigen erfarenhet av migrationsrätt och vana att processa i dessa frågor. Flera av våra jurister arbetar även som ombud i övriga ärenden om uppehållstillstånd. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Kihlstedts Advokatbyrå

Våra jurister kan hjälpa dig dels då du råkat ut för juridiska problem som du vill lösa, dels då du vill undvika att hamna i juridiska problem.
Välkommen som privtaperson eller företag.

Följ oss på Facebook

Våra kontor

Linköping  013 - 31 75 80
Norrköping  011 - 20 00 10
Mjölby  0142-185 50
Stockholm  08 - 661 68 00
Västervik  0490-79 74 00

E-post: info@kihlstedts.se