• Kihlsteds Advokatbyrå

Affärsjuridik

Affärsjuridik är ett samlingsbegrepp för juridik av kommersiell natur. I all näringsverksamhet uppkommer frågor rörande såväl verksamhetens interna förhållanden som dess externa förhållanden. Som interna förhållanden kan nämnas bildande av bolag, delägaravtal, aktieägaravtal, bolagsordning och finansieringsfrågor. Extern har ett företag kontakter med kunder och leverantörer varvid frågor om köp och försäljning av varor och tjänster, ingående av avtal till exempel avseende hyra av lokaler eller leverans av varor. Ibland uppstår tvister med kunder eller leverantörer.

Att driva ett företag innefattar även frågor som rör anställd personal, generationsskiften och överlåtelse av verksamheten eller delar av denna.

Våra jurister på Kihlstedts Advokatbyrå har gedigen erfarenhet av affärsjuridiska frågeställningar av olika slag och vana att processa i dessa frågor. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kihlstedts Advokatbyrå

Våra jurister kan hjälpa dig dels då du råkat ut för juridiska problem som du vill lösa, dels då du vill undvika att hamna i juridiska problem.
Välkommen som privtaperson eller företag.

Följ oss på Facebook

Våra kontor

Linköping  013 - 31 75 80
Norrköping  011 - 20 00 10
Mjölby  0142-185 50
Stockholm  08 - 661 68 00
Västervik  0490-79 74 00

E-post: info@kihlstedts.se