• Kihlsteds Advokatbyrå

Arbetsmiljörätt, arbetsmiljöbrott och miljöbrott

Genom ett bra och systematiskt arbetsmiljöarbete skapar företaget säkra och attraktiva arbetsplatser. Skulle arbetsplatsolycka ändå inträffa leder detta oftast till flera och utdragna utredningar. Det är då viktigt att företaget så tidigt som möjligt i utredningsprocessen bevakar sina intressen.

Genom vårt Stockholmskontor kan vi erbjuda absolut spetskompetens inom arbetsmiljörätten. Vi arbetar sedan många år regelbundet med svensk industri samt bygg- och anläggningsbranschen i såväl det förebyggande arbetsmiljöarbetet som biträde i utredning av arbetsplatsolyckor.

Vårt Stockholmskontor biträder också regelbundet svensk industri samt bygg- och anläggningsbranschen i utredning av miljöbrott.

Vi kan även erbjuda företagsanpassade utbildningar och workshops inom arbetsmiljörätten.

Kihlstedts Advokatbyrå

Våra jurister kan hjälpa dig dels då du råkat ut för juridiska problem som du vill lösa, dels då du vill undvika att hamna i juridiska problem.
Välkommen som privtaperson eller företag.

Följ oss på Facebook

Våra kontor

Linköping  013 - 31 75 80
Norrköping  011 - 20 00 10
Mjölby  0142-185 50
Stockholm  08 - 661 68 00
Västervik  0490-79 74 00

E-post: info@kihlstedts.se