• Kihlsteds Advokatbyrå

Målsägandebiträde

Har du blivit utsatt för ett brott?

Som brottsoffer, dvs. målsägande, har du oftast rätt till ett målsägandebiträde. Det innebär att tingsrätten utser en jurist eller en advokat som har till uppgift att stötta dig genom brottmålsprocessen.

Ett målsägandebiträde har i uppdrag att förklara processen för dig, följa med dig under polisförhören, förbereda dig inför rättegången samt hjälpa dig att begära skadestånd från den som utsatt dig för brott. Ett målsägandebiträde följer även med dig under själva rättegången.

Du kan lämna förslag till polisen eller tingsrätten på en viss jurist eller advokat som du vill ska utses som ditt målsägandebiträde. Tingsrätten försöker i möjligaste mån att tillmötesgå ditt önskemål. Du betalar inget själv för ditt målsägandebiträde. Staten tar den kostnaden.

Kihlstedts Advokatbyrå

Våra jurister kan hjälpa dig dels då du råkat ut för juridiska problem som du vill lösa, dels då du vill undvika att hamna i juridiska problem.
Välkommen som privtaperson eller företag.

Följ oss på Facebook

Våra kontor

Linköping  013 - 31 75 80
Norrköping  011 - 20 00 10
Mjölby  0142-185 50
Stockholm  08 - 661 68 00
Västervik  0490-79 74 00

E-post: info@kihlstedts.se