Skip to main content

Om Kihlstedts

Kihlstedts Advokatbyrå grundades 1956 i Linköping av advokaten Ulf Kihlstedt som var verksam vid byrån till 1991. Kihlstedts Advokatbyrå i Linköping bedrev från dess start till 1995 verksamhet på S:t Larsgatan 17 i Linköping. Sedan årsskiftet 1995/96 finns vi i den vackra Rhyzeliusgården, en fd domprostgård uppförd 1723.

Nuvarande delägare i Kihlstedts Advokatbyrå är advokaterna Bengt Ivarsson, Anders Lorentzon, Sandra Putsén, Johan Gezelius, Henrik Ringborg och Gustav Moleklint.  Övriga verksamma på byrån är advokaterna Kristian Jensen, Sophia Knutsson, och Sofia Montlin samt biträdande juristerna Emanuel Akcan, Amra Smailagic, Tiffany Bettembourg och Charlotta Riberdahl. Byrån har som anställd administrativ personal Linda Nordh, Marie Pettersson, Anna Dahlberg, Madeleine Svensson, Anna Senneberg, Marcus Johnsson och Ulrika Hyltbring.

Kihlstedts Advokatbyrå har sedan slutet av 2007 även kontor i Norrköping. Vid årsskiftet 2009/2010 utökades Kihlstedts Advokatbyrås verksamhet i Norrköping genom ett sammangående med Carlsson-Rings Advokatbyrå. I likhet med Kihlstedts Advokatbyrå har Carlsson-Rings Advokatbyrå bedrivit allmän praktik med särskild inriktning mot obeståndsrätt och konkurser. Kontoret i Norrköping ligger i omedelbar anslutning till tingsrätten och med goda parkeringsmöjligheter. 

Hösten 2009 gick Kihlstedts Advokatbyrå samman med Locus Advokatbyrå i Stockholm som sedan starten 1998 haft affärsjuridik som sin inriktning. Kontoret ligger på Östermalm i Stockholm. Här ansvarar Maria Bexenius för ekonomin och den administrativa verksamheten.

Från och med den 1 januari 2015 är den verksamhet som bedrivits i Mjölby av Advokat Kristian Jensen AB, en del av Kihlstedts Advokatbyrå.

Sveriges advokatsamfund

Sveriges advokatsamfund omfattar landets samtliga cirka 6000 advokater. Endast den som är ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Om du är missnöjd med en advokat kan du anmäla detta till advokatsamfundet som prövar om advokaten brustit vid fullgörandet av uppdraget. Sveriges Advokatsamfund finns på www.advokatsamfundet.se där du kan få ytterligare information.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Konsumenttvistnämnden startade den 11 januari 2016. Nämnden ska pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten. Om klienten är missnöjd med den tjänst advokaten har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om en lösning i samförstånd inte kan nås kan man vända sig till konsumenttvistnämnden. Kontaktvägar till konsumenttvistnämnden är 08-4590300, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden eller per post på adress Box 27321, 102 54 Stockholm.