• Kihlsteds Advokatbyrå

Brottmål

Om det finns anledning att tro att ett brott har inträffat och förutsättningar finns för att utreda det misstänkta brottet inleds en förundersökning.

Om du är misstänkt för brott kommer du att kallas till förhör. Målsägande, dvs. den som utsatts för brott, har i regel redan varit på förhör innan den misstänkte kallas till förhör. Är du under 18 år kallas även dina vårdnadshavare till förhöret. Ytterligare en person har rätt att närvara vid ditt förhör, dvs. din försvarare eller ditt målsägandebiträde. Försvarare och målsägandebiträde utses av tingsrätten.

Om det finns tillräckliga bevis kommer åklagaren att väcka åtal vid tingsrätten och tingsrätten kommer då att hålla en huvudförhandling där den som begått brottet, den som utsatts för brott och eventuella vittnen kommer att närvara.

Om det inte finns tillräckliga bevis för ett beslut om åtal kommer förundersökningen läggas ner.

Försvarare

Är du misstänkt för brott?

Om du är misstänkt för brott har du i regel rätt till en offentlig försvarare. Om du är misstänkt för ett mindre allvarligt brott dvs. där straffet brukar stanna vid böter får du en offentlig försvarare endast om det finns särskilda skäl för det. Det är tingsrätten som bestämmer om du har rätt till en offentlig förvarare eller inte. Du har dock alltid rätt att själv anlita en privat försvarare. Du kan själv lämna önskemål till domstolen om vilken advokat du vill ska företräda dig. Domstolen försöker i möjligaste mån att tillgodose ditt önskemål om inte särskilda skäl talar emot det. I vissa fall kan du även ha rätt till byte av försvarare.

Som huvudregel betalar staten för din offentliga försvarare men beroende på din inkomst kan du, om du döms för brott, komma att få betala tillbaka hela eller delar av statens kostnader.

En försvarare ska tillvarata dina rättigheter under förundersökningen och hela domstolsprocessen dvs. från tingsrätt till Högsta domstolen. Din försvarare hjälper dig fram till dess att en dom inte längre går att överklaga dvs. fram till dess att domen vinner laga kraft.

Våra jurister på Kihlstedts Advokatbyrå har gedigen erfarenhet av brottmål och vana att processa i dessa frågor. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Kihlstedts Advokatbyrå

Våra jurister kan hjälpa dig dels då du råkat ut för juridiska problem som du vill lösa, dels då du vill undvika att hamna i juridiska problem.
Välkommen som privtaperson eller företag.

Följ oss på Facebook

Våra kontor

Linköping  013 - 31 75 80
Norrköping  011 - 20 00 10
Mjölby  0142-185 50
Stockholm  08 - 661 68 00
Västervik  0490-79 74 00

E-post: info@kihlstedts.se