• Kihlsteds Advokatbyrå

Obeståndsjuridik

Obeståndsjuridik omfattar områdena rekonstruktion av företag, ackord och konkurs.

Rekonstruktion av ett företag, liksom ett ackord, syftar till att ett företag i ekonomisk kris skall kunna drivas vidare genom att få en lättnad av sin skuldbörda.

Konkurs innebär att all egendom som har ett värde avvecklas varefter det ekonomiska överskottet fördelas mellan fordringsägarna. Den bedrivna rörelsen kommer i detta fall inte kunna drivas vidare av den som försattes i konkurs. Möjligtvis kan rörelsen i sin helhet överlåtas till ett nytt bolag för att drivas vidare i detta.

Kännetecknande för obeståndsjuridiken är att någon inte kan eller har svårt för att kunna betala sina skulder allt eftersom dessa förfaller till betalning. Betalningsoförmågan vid konkurs skall vara bestående dvs inte endast tillfällig.

Inom Kihlstedts Advokatbyrå har vi flera advokater som arbetar som konkursförvaltare och har en stor samlad erfarenhet av att hantera frågor kring obestånd.

Kihlstedts Advokatbyrå

Våra jurister kan hjälpa dig dels då du råkat ut för juridiska problem som du vill lösa, dels då du vill undvika att hamna i juridiska problem.
Välkommen som privtaperson eller företag.

Följ oss på Facebook

Våra kontor

Linköping  013 - 31 75 80
Norrköping  011 - 20 00 10
Mjölby  0142-185 50
Stockholm  08 - 661 68 00
Västervik  0490-79 74 00

E-post: info@kihlstedts.se