Skip to main content

Tvister & Processer

Det går inte alltid som man har tänkt sig.

När två eller flera parter inte kommer överens har en tvist uppstått. En tvist kan avse nästan vad som helst och part i en tvist kan vara en person, bolag, förening eller annan juridisk person.

En tvist kan till exempel avse en skuld som någon inte vill betala eller motsatsen en fordran som någon vill få betalt för. Orsaken till tvisten kan bero på flera omständigheter såsom att det är fel i en vara eller fastighet som köpts, arbete som beställts har inte utförts eller utförts på ett bristfälligt sätt.

Tvister bör undvikas. De drar ofta ut på tiden och orsakar såväl obehag som merkostnader för de inblandade parterna. Enklaste sättet att undvika en tvist är att innan avtal ingås kontakta en jurist för rådgivning och hjälp med att undvika onödiga risker i avtalsförhållandet.

När en tvist har uppstått är det viktigt att omgående söka juridisk hjälp så att rätt åtgärder vidtas.

Vanligtvis försöker ombuden lösa parternas tvistigheter genom förhandlingar. Misslyckas detta kan, beroende på villkoren i avtalet, tvisten antingen prövas av domstol eller av skiljemän. Den part som vill få sin sak prövad får inge stämningsansökan till domstolen eller påkalla ett skiljeförfarande varefter domstolen eller skiljemännen kommer att pröva och avgöra den tvistiga frågan.

Våra jurister på Kihlstedts Advokatbyrå har gedigen erfarenhet av tvister av olika slag och vana att processa i dessa frågor. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta någon av våra jurister på:

LINKÖPING 
013 - 31 75 80

NORRKÖPING 
011 - 20 00 10

MJÖLBY 
0142-185 50

STOCKHOLM 
08 - 661 68 00

VÄSTERVIK
0490-79 74 00

EPOST Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.