Skip to main content

Regering har tillsatt en utredning som ska se över straffskalorna samt reformera påföljdssystemet

Regering har tillsatt en utredning som ska se över straffskalorna samt reformera påföljdssystemet. Syftet med utredningen är att straffskalorna på ett bättre sätt än idag ska återspegla brottens allvar och att påföljderna som döms ut ska framstå som rimliga och rättvisa. Utredare är hovrättspresident Petra Lundh. Justitieminister Gunnar Strömmer har förordnat advokat Bengt Ivarsson att vara expert i utredningen. Utredningens uppdrag ska redovisas till regeringen senast den 31 juli 2025.