Skip to main content

"Nu förstärker vi tillsynen över advokater"

Advokat Bengt Ivarsson är vice ordförande i Sveriges advokatsamfunds tillsynskommitté. Tillsynskommittén har föreslagit att advokatsamfundet ska skärpa tillsynen över advokater som kan misstänkas missköta sig genom att inrätta en särskild tillsynsavdelning inom advokatsamfundet. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Bengt Ivarsson tillsammans med andra företrädare för advokatsamfundet om den förstärkta tillsynen. Ytterligare åtgärder är på gång och kommer förhoppningsvis presenteras inom kort.

https://www.svd.se/a/rl6yeK/advokatsamfundet-nu-forstarker-vi-tillsynen-over-advokater