Skip to main content

Advokat Gustav Moleklint föreläser om rollen som särskild företrädare för barn

Den 10 oktober hölls den årliga utbildningsdagen Länsrutinen. Det var Länsstyrelsen i Östergötland som anordnade dagen. Under dagen diskuterades handläggning av ärenden som rör misstanke om vålds- och sexualbrott mot barn, och flera föreläsare bjöds in för att berätta mer om sina olika roller. Vår kollega, advokat Gustav Moleklint hade bjudits in för att föreläsa om vad det innebär att vara särskild företrädare för barn. Utbildningsdagen riktade sig till personal som nyligen börjat inom socialtjänst, barn- och skolhälsovård, skola, barnsjukvård och polis och åklagarväsendet.