Skip to main content

Advokat Bengt Ivarsson kommenterar dom

Advokat Bengt Ivarsson kommenterar för Blendow Lexnova en dom där ett ombud agerade försumligt vilket ledde till att klienten drabbades av en ekonomisk skada om drygt 4 miljoner kronor. Målet innehåller därutöver ytterligare ett antal märkliga turer. Avslutningsvis konstateras att det är en trygghet för klienten att anlita advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå. Då finns en genom Advokatsamfundet tecknad obligatorisk ansvarsförsäkring som täcker en eventuell skada. Lyssna och följ även länken till den aktuella domen.

https://www.lexnova.se/bloggar/intervju-om-ombudet-som-orsakade-en-miljonsmall