Advokat Bengt Ivarsson utsedd till vice ordförande i Advokatsamfundets Tillsynskommitté

Advokatsamfundet fortsätter sin satsning på advokatetiken. Sedan ett antal år tillbaka bedriver Advokatsamfundet ett proaktivt arbete som en del av tillsynsarbetet. För att bibehålla ett högt förtroende för advokatkåren är det viktigt att inte bara disciplinverksamheten utan även det proaktiva arbetet fungerar väl. I syfte att göra en total översyn av den proaktiva tillsynen har Advokatsamfundets styrelse beslutat att tillsätta en Tillsynskommitté. Ordförande i kommittén är advokat Bo Ahlenius och vice ordförande är advokat Bengt Ivarsson. Därutöver består kommittén av ett antal advokater från olika verksamhetsområden och geografiska områden. Läs Advokatsamfundets pressmeddelande, se länk nedan.  

https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/20232/januari/advokatsamfundets-disciplinara-verksamhet-2022/

 

Kihlstedts Advokatbyrå

Våra jurister kan hjälpa dig dels då du råkat ut för juridiska problem som du vill lösa, dels då du vill undvika att hamna i juridiska problem.
Välkommen som privtaperson eller företag.

Följ oss på Facebook

Våra kontor

Linköping  013 - 31 75 80
Norrköping  011 - 20 00 10
Mjölby  0142-185 50
Stockholm  08 - 661 68 00
Västervik  0490-79 74 00

E-post: info@kihlstedts.se