Två nya advokater på Kihlstedts Advokatbyrå

Vid sammanträde den 23 augusti beviljades Sofia Montlin och Louise Kroon inträde i Sveriges advokatsamfund. Ett stort grattis till de nyblivna advokaterna!

Den som vill bli advokat måste under minst tre år ha arbetat med kvalificerat juridiskt arbete. Domstolar och advokater som haft kontakt med sökanden måste tillstyrka att den sökande är lämplig som advokat. Därutöver ska sökanden avlägga såväl advokatexamen som examen i konstitutionell rätt. Allt detta har Sofia och Louise klarat av. De är således väl förtjänta av advokattiteln.

Kihlstedts Advokatbyrå

Våra jurister kan hjälpa dig dels då du råkat ut för juridiska problem som du vill lösa, dels då du vill undvika att hamna i juridiska problem.
Välkommen som privtaperson eller företag.

Följ oss på Facebook

Våra kontor

Linköping  013 - 31 75 80
Norrköping  011 - 20 00 10
Mjölby  0142-185 50
Stockholm  08 - 661 68 00
Västervik  0490-79 74 00

E-post: info@kihlstedts.se