AB Östgöta-Byggen har försatts i konkurs

AB Östgöta-Byggen har försatts i konkurs. Till konkursförvaltare har advokat Bengt Ivarsson utsetts. Östgöta-Byggen är ett av Linköpings äldsta byggbolag och är ett starkt och väl inarbetat varumärke. Konkursboet färdigställer vissa entreprenader. Därutöver finns det order på ytterligare entreprenader som inte påbörjats. Den som är intresserad av att förvärva rörelsen eller del därav ombedes kontakta konkursförvaltaren snarast. Förteckning över bolaget tillhörig egendom bifogas. Därutöver finns ett antal leasade fordon.

pdf.pngforteckning_maskiner_och_inventarier.pdf

Kihlstedts Advokatbyrå

Våra jurister kan hjälpa dig dels då du råkat ut för juridiska problem som du vill lösa, dels då du vill undvika att hamna i juridiska problem.
Välkommen som privtaperson eller företag.

Följ oss på Facebook

Våra kontor

Linköping  013 - 31 75 80
Norrköping  011 - 20 00 10
Mjölby  0142-185 50
Stockholm  08 - 661 68 00
Västervik  0490-79 74 00

E-post: info@kihlstedts.se