Gustav Moleklint föreläser om rollen som särskild företrädare för barn

Den 12 oktober i år hålls den årliga utbildningsdagen Länsrutinen. Det är Länsstyrelsen i Östergötland som anordnar dagen. Under dagen kommer att diskuteras handläggning av ärenden som rör misstanke om vålds- och sexualbrott mot barn, och flera föreläsare har bjudits in att berätta mer om sina olika roller. Utbildningsdagen riktar sig till personal som nyligen börjat inom socialtjänst, barn- och skolhälsovård, skola, barnsjukvård och polis och åklagarväsendet.


Vår kollega biträdande jurist Gustav Moleklint har bjudits in att föreläsa om vad det innebär att vara särskild företrädare för barn. Han kommer då bland annat att ta upp praktiska exempel och frågeställningar som en särskild företrädare kan ställas inför.

Kihlstedts Advokatbyrå

Våra jurister kan hjälpa dig dels då du råkat ut för juridiska problem som du vill lösa, dels då du vill undvika att hamna i juridiska problem.
Välkommen som privtaperson eller företag.

Följ oss på Facebook

Våra kontor

Linköping  013 - 31 75 80
Norrköping  011 - 20 00 10
Mjölby  0142-185 50
Stockholm  08 - 661 68 00
Västervik  0490-79 74 00

E-post: info@kihlstedts.se