Bengt Ivarsson i Dagens Juridik om kronvittnen: En "udda fågel" som införs

Advokat Bengt Ivarsson har varit expert i en statlig utredning som haft regeringens uppdrag att utreda bland annat införandet av anonyma vittnen och kronvittnen. Därutöver har utredningen även utrett och lämnat förslag vad avser skärpningen av straffen för övergrepp i rättssak samt vad som i övrigt kan göras för att öka viljan att berätta för polisen om brott och vittna i domstol. Utredningens direktiv har sin grund i det s.k. 34-punktsprogrammet. Utredningen avvisar införandet av anonyma vittnen. Däremot föreslås införandet av en variant av ett kronvittnessystem. Den som berättar om medmisstänktas brottslighet ska enligt utredningen under vissa förutsättningar kunna få ett lindrigare straff. Bengt Ivarsson delar utredningens bedömning vad gäller anonyma vittnen men avvisar införandet av ett kronvittnessystem. Dagens Juridik sammanfattar i den länkade artikeln Bengt Ivarssons invändningar. För den som vill läsa hela utredningen hänvisas till SOU 2021:35, "En stärkt rättsprocess och ökad lagföring". Bengt Ivarssons särskilda yttrande finns på sidorna 501-503.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/advokaten-om-kronvittnen-en-udda-fagel-som-infors/

Kihlstedts Advokatbyrå

Våra jurister kan hjälpa dig dels då du råkat ut för juridiska problem som du vill lösa, dels då du vill undvika att hamna i juridiska problem.
Välkommen som privtaperson eller företag.

Följ oss på Facebook

Våra kontor

Linköping  013 - 31 75 80
Norrköping  011 - 20 00 10
Mjölby  0142-185 50
Stockholm  08 - 661 68 00
Västervik  0490-79 74 00

E-post: info@kihlstedts.se