Skip to main content

Brottmål

Om det finns anledning att tro att ett brott har inträffat och förutsättningar finns för att utreda det misstänkta brottet inleds en förundersökning.

Om du är misstänkt för brott kommer du att kallas till förhör. Målsägande, dvs. den som utsatts för brott, har i regel redan varit på förhör innan den misstänkte kallas till förhör. Är du under 18 år kallas även dina vårdnadshavare till förhöret. Ytterligare en person har rätt att närvara vid ditt förhör, dvs. din försvarare eller ditt målsägandebiträde. Försvarare och målsägandebiträde utses av tingsrätten.

Om det finns tillräckliga bevis kommer åklagaren att väcka åtal vid tingsrätten och tingsrätten kommer då att hålla en huvudförhandling där den som begått brottet, den som utsatts för brott och eventuella vittnen kommer att närvara.

Om det inte finns tillräckliga bevis för ett beslut om åtal kommer förundersökningen läggas ner.

Försvarare

Är du misstänkt för brott?

Om du är misstänkt för brott har du i regel rätt till en offentlig försvarare. Om du är misstänkt för ett mindre allvarligt brott dvs. där straffet brukar stanna vid böter får du en offentlig försvarare endast om det finns särskilda skäl för det. Det är tingsrätten som bestämmer om du har rätt till en offentlig förvarare eller inte. Du har dock alltid rätt att själv anlita en privat försvarare. Du kan själv lämna önskemål till domstolen om vilken advokat du vill ska företräda dig. Domstolen försöker i möjligaste mån att tillgodose ditt önskemål om inte särskilda skäl talar emot det. I vissa fall kan du även ha rätt till byte av försvarare.

Som huvudregel betalar staten för din offentliga försvarare men beroende på din inkomst kan du, om du döms för brott, komma att få betala tillbaka hela eller delar av statens kostnader.

En försvarare ska tillvarata dina rättigheter under förundersökningen och hela domstolsprocessen dvs. från tingsrätt till Högsta domstolen. Din försvarare hjälper dig fram till dess att en dom inte längre går att överklaga dvs. fram till dess att domen vinner laga kraft.

Våra jurister på Kihlstedts Advokatbyrå har gedigen erfarenhet av brottmål och vana att processa i dessa frågor. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta någon av våra jurister på:

LINKÖPING 
013 - 31 75 80

NORRKÖPING 
011 - 20 00 10

MJÖLBY 
0142-185 50

STOCKHOLM 
08 - 661 68 00

VÄSTERVIK
0490-79 74 00

EPOST Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.