Advokaten är en välutbildad juridisk rådgivare. Innan någon får rätt att kalla sig advokat krävs cirka fem års juridiska studier vid universitet som avslutas med juris kandidatexamen. Dessa studier följs av minst tre års yrkespraktik innan vederbörande kan ansöka om inträde i Sveriges advokatsamfund. Advokatsamfundet prövar sökandes lämplighet. Advokaten är därefter skyldig att varje år vidareutbilda sig.

Advokatens främsta plikt är att tillvarata klientens intresse. Han har därvid en lagstadgad tystnadsplikt till skydd för sin klient. För att undvika intressekonflikter skall advokaten innan han åtar sig ett uppdrag kontrollera att han inte är jävig. Skulle han under uppdragets gång upptäcka att jäv föreligger måste han avsäga sig uppdraget.

Advokaten är i sin yrkesutövning underkastad advokatsamfundets disciplinära tillsyn och kontroll. Han har även obligatoriska försäkringar som ger klienterna skydd mot förmögenhetsförlust för skada som förorsakas av advokaten eller hans anställda.

 

Advokater

 

Malin BirgerssonMalin-Birgersson-bild-hemsi

Advokat

011-20 00 17

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

Verksamhetsområden

Målsägandebiträde, familjerätt, särskild företrädare för barn, LVU-, LVM- och LPT-mål, allmän praktik, godmansuppdrag.

Född 1986, jur kand 2011, advokat 2016

 

Eric-bild-hemsidanEric Elander Duque

Advokat

011-200015

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

Verksamhetsområden:
Brottmål, familjerätt, målsägandebiträde, LVU-, LPT och LVM-mål, särskild företrädare för barn, god man och rättegångsbiträde

och allmän praktik.

Född 1987 , jur kand 2013, advokat 2019

 

Malin-F-bild-hemsidanMalin Fridh

Advokat

013-31 75 93

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

Verksamhetsområden:
Målsägandebiträde, familjeätt, särskild företrädare för barn, LVU-, LVM-, LPT- och LRV-mål, god man och rättegångsbiträde, bodelningsärenden, arvsrätt och allmän praktik. 

Född 1982, jur kand 2012, advokat 2017

 

Johan GezeliusJohan

Advokat

011-200016

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

Verksamhetsområden:

Brottmål, arbetsmiljörätt, hyresrätt, familjerätt, målsägandebiträde, LVU-, LVM- och LPT-mål, särskild företrädare för barn, godmansuppdrag, allmän praktik.

Född 1981, jur kand 2007, advokat 2014

 

Bengt-bild-hemsidanBengt Ivarsson

Advokat

013 - 31 75 85

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

linkedin

Verksamhetsområden:
Konkurs- och obeståndsrätt, affärsjuridik, civilprocesser och brottmål, god man enligt samäganderättslagen, särskild medlare.

Född 1963, jur kand 1989, advokat 1994
Ordförande för Sveriges Advokatsamfund 2013-2017, vice ordförande 2011-2013, styrelseledamot 2005-2011, ledamot i rådet vid Domstolsakademin, ledamot i Åklagarmyndighetens insynsråd, ledamot i Forensiska rådet vid Nationellt Forensiskt Centrum (NFC), expert i Blåljusutredningen, tidigare expert i Psykiatrilagsutredningen, Nämndemannautredningen, Narkotikastraffutredningen samt 2014 års Sexualbrottskommitté. Tidigare ordförande för Östra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund och Östergötlands försvararkollegium. Medlem i REKON.

 

Kristian-bildKristian Jensen

Advokat

0142-663 641

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Verksamhetsområden:
Konkurs- och obeståndsrätt, affärsjuridik, civilprocesser och uppdrag som god man, boutrednings-, skiftesman samt bodelningsförrättare, brottmål.

Född 1955, advokat 1988.

 

Charlotte LindsäterCharlotte-bild-hemsida

Advokat

013-317596

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

linkedin

Charlotte Lindsäter är för närvarande föräldraledig.

Verksamhetsområden:

Målsägandebiträde, familjerätt, särskild företrädare för barn, LVU-, LVM- och LPT-mål, allmän praktik, bodelningsärenden samt arvskiften.

Född 1984, jur kand 2011, advokat 2017

   

Anders Lorentzon

Anders Lorentzon

Advokat

08 - 661 68 00
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Verksamhetsområden:
Arbetsmiljörätt, arbetsmiljöbrott, miljöbrott, arbetsrätt och affärsjuridik.

Född 1964, advokat 1996

 

Sandra Putsénsandra-hemsida-ny

Advokat

011-20 00 14

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Verksamhetsområden:
Brottmål, konkurs- och obeståndsrätt, affärsjuridik, tvistemål samt allmän praktik.

Född 1977, jur kand 2003, advokat 2009

 

Henrik-Ringborg-bild-hemsidanHenrik Ringborg

Advokat

011-20 00 13

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Verksamhetsområden:

Obeståndsjuridik, allmän affärsjuridik och tvister.

Född 1979, advokat 2012

 

Kristina RågmarkKristina Rågmark

Advokat

013-31 75 86
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Verksamhetsområden:
Konkurs- och obeståndsrätt, familjerätt, civilprocesser, fastighetsrätt, brottmål.

Född 1956, advokat 1991.

 

Biträdande jurister

 

Sophia-LööfSophia Lööf

Biträdande jurist

0142-66 36 43

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Verksamhetsområden:
Familjerätt, målsägandebiträde, migrationsrätt, LVU-, LPT och LVM-mål, särskild företrädare för barn och allmän praktik.

 

Född 1989, jur kand 2014

 

Gustav-bild-hemsidanGustav Moleklint

Biträdande jurist

013-31 75 88

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Verksamhetsområden:
Familjerätt, hyresrätt, målsägandebiträde, LVU-, LPT och LVM-mål, särskild företrädare för barn, god man för bortavarande part, rättegångsbiträde och allmän praktik.

Född 1988, juristexamen 2012, masterexamen EU-rätt 2014

 

Sofia-Montlin-bild-hemsidanSofia Montlin

Biträdande jurist

011-20 00 12

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Verksamhetsområden:
Familjerätt, målsägandebiträde, migrationsrätt, LVU-, LPT och LVM-mål, särskild företrädare för barn och allmän praktik.

Född 1986, jur kand 2015, masterexamen European Human Rights Law 2015

 

David-bild-hemsidanDavid Rosengren

Biträdande jurist

0142-66 36 42

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Verksamhetsområden:
Familjerätt, målsägandebiträde, LVU-, LPT och LVM-mål, särskild företrädare för barn

och allmän praktik.

Född 1985, jur kand 2013

 

Övriga medarbetare/administration

 

Maria BexeniusMaria Bexenius

Ekonom

08-661 68 00
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

 

Monika-Eriksson-bild-hemsidanMonika Eriksson

Sekreterare

013-31 75 81

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

 

 

Linda-bild-hemsidanLinda Nordh

Ekonom / sekreterare

013-31 75 91

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

 

Marie-bild-hemsidanMarie Pettersson  

Administrativ Chef

013-31 75 84

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

Maria RågmarkMaria Rågmark

Paralegal / Juristassistent

013-31 75 82

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den