Bengt Ivarsson skriver om att coronahjälpen till företag kan bli en björntjänst för företagaren

Regering och riksdag har vidtagit åtgärder i syfte att hjälpa företag i kris under Coronapandemin. Mer, enklare och snabbare hjälp behövs dock, inte minst för små och medelstora företag. Dessutom måste åtgärder vidtas för att skydda de personer som driver företag. Faran med t ex uppskov med skatten i kombination med lågt aktiekapital, drastiskt minskade intäkter och avsaknad av kontakt med advokat, revisor eller redovisningskonsult riskerar att drabba företagare som försöker rädda sitt bolag. Hjälpen till företaget blir en björntjänst för företagaren. Därför behöver bland annat reglerna om kontrollbalansräkning sättas ur spel. Om detta skriver advokat Bengt Ivarsson tillsammans med Almegas vice ordförande Dan Brännström på Di Debatt.

För det fall du som företagare behöver få mer kunskap om vad du behöver göra när krisen står för dörren är du välkommen att kontakta oss på Kihlstedts Advokatbyrå.

Debattartikel