Viktigt om försvararens uppdrag

Ibland kan det vara svårt att förstå att en advokat ställer upp och försvarar en person som är misstänkt för ett allvarligt brott. Det är då viktigt att tänka på att advokaten försvarar inte brottet utan har som uppdrag att tillse att den misstänkte under förundersökningen behandlas på ett sådant sätt att hans rättigheter respekteras och att han får en rättvis rättegång. Advokaten Johan Eriksson som försvarar den person som åtalats för terroristdådet på Drottninggatan i Stockholm ger i denna artikel en bra redogörelse för försvararuppdraget.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Onr7lV/akilovs-advokat-ifragasatt-som-aldrig-forr