En aktiv advokatbyrå sedan 1956

Kihlstedts Advokatbyrå grundades 1956 i Linköping av advokaten Ulf Kihlstedt som var verksam vid byrån till 1991. Kihlstedts Advokatbyrå i Linköping bedrev från dess start till 1995 verksamhet på S:t Larsgatan 17 i Linköping. Sedan årsskiftet 1995/96 finns vi i den vackra Rhyzeliusgården, en fd domprostgård uppförd 1723.

Nuvarande delägare i Kihlstedts Advokatbyrå är advokaterna Bengt Ivarsson, Kristina Rågmark, Anders Lorentzon, Sandra Putsén, Kristian Jensen, Johan Gezelius, Malin Birgersson, Katherine Lobos Vasquez och Henrik Ringborg.  Övriga verksamma på byrån är advokaterna Charlotte Lindsäter, Malin Fridh och Eric Elander Duque samt biträdande juristerna David Rosengren, Sophia Lööf, Sofia Montlin och Gustav Moleklint. Byrån har som anställd personal Marie Pettersson, Christine Eriksson och Linda Nordh som huvudsakligen arbetar med bokföring samt Maria Rågmark som arbetar som paralegal / juristassistent.

Kihlstedts Advokatbyrå har sedan slutet av 2007 även kontor i Norrköping. Vid årsskiftet 2009/2010 utökades Kihlstedts Advokatbyrås verksamhet i Norrköping genom ett sammangående med Carlsson-Rings Advokatbyrå. I likhet med Kihlstedts Advokatbyrå har Carlsson-Rings Advokatbyrå bedrivit allmän praktik med särskild inriktning mot obeståndsrätt och konkurser. Kontoret i Norrköping ligger i omedelbar anslutning till tingsrätten och med goda parkeringsmöjligheter. 

Hösten 2009 gick Kihlstedts Advokatbyrå samman med Locus Advokatbyrå i Stockholm som sedan starten 1998 haft affärsjuridik som sin inriktning. Kontoret ligger på Östermalm i Stockholm. Här ansvarar Maria Bexenius för ekonomin och den administrativa verksamheten.

 


Solsken


Facebook1-150x45