Advokattjänster

Våra jurister kan hjälpa dig dels då du råkat ut för juridiska problem som du vill lösa, dels då du vill undvika att hamna i juridiska problem. Både som privatperson och som företag kan Du få hjälp av en advokat.

Privat kan du t ex behöva hjälp vid äktenskapsskillnad, fastighetsköp, upprättande av testamente samt vid tvister då du köpt en felaktig vara. Om du blivit skadad vid en trafikolycka eller på annat sätt hjälper vi dig utfå ersättning från den som vållat skadan eller ditt försäkringsbolag. Du kan även få hjälp om du är misstänkt för något brott.

Företag kan t.ex. behöva hjälp att upprätta olika typer av avtal, driva in tvistiga fordringar, biträde vid generationsskiften samt bistå då ditt företag får ekonomiska problem.

Vi på Kihlstedts Advokatbyrå hjälper dig gärna som både som privatperson och företag. Tänk på att det oftast är både billigare och bättre att anlita en advokat för att förebygga ett problem än att ta kontakt först när problemet uppkommit.

Vad kostar det?
Kostnaden för att anlita advokat varierar. I ärenden där du kan få rättshjälp (gäller oftast privatpersoner) fastställer staten timkostnaden. Både privatpersoner och företagare kan ofta utnyttja rättskyddet i sin hem- eller företagsförsäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag att du har rättskydd i försäkringen samt vilka villkor som gäller om du behöver utnyttja rättsskyddet. På Kihlstedts Advokatbyrå hjälper vi dig med dessa frågor vid ditt första besök hos oss.

Notarius Publicus
Advokat Kristian Jensen vid vårt Mjölby-kontor kan hjälpa Dig med Notarius Publicus-ärenden. Kontakta vårt Mjölbykontor på tel 0142-18550 för tidsbokning.

 

Sveriges advokatsamfund
Sveriges advokatsamfund omfattar landets samtliga cirka 6000 advokater. Endast den som är ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Om du är missnöjd med en advokat kan du anmäla detta till advokatsamfundet som prövar om advokaten brustit vid fullgörandet av uppdraget.

Vill du veta mer kan du kontakta oss på Kihlstedts Advokatbyrå eller Sveriges advokatsamfund. Ovanstående etiska regler för advokater m m gäller även för biträdande jurister anställda på en advokatbyrå. Sveriges Advokatsamfund finns på www.advokatsamfundet.se där du kan få ytterligare information.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Konsumenttvistnämnden startade den 11 januari 2016. Nämnden ska pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten. Om klienten är missnöjd med den tjänst advokaten har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om en lösning i samförstånd inte kan nås kan man vända sig till konsumenttvistnämnden. Kontaktvägar till konsumenttvistnämnden är 08-4590300 (telefon), konsumenttvistnä Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den (mail), www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnämnden (hemsida) eller per post på adress Box 27321, 102 54 Stockholm.

 


 

Kanna

Sommaräng


Facebook1-150x45